VINDEBY MØLLELAUG´s GENERALFORSAMLING
Fredag 3. marts 2023 kl 18.00
VINDEBY FORSAMLINGSHUS

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  På valg til bestyrelsen:
  Henrik Hovmand (Modtager genvalg)
  Per Møller Jensen (Modtager genvalg)
  Peter Dan Petersen (Udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Chris Lykke Jørgensen som nyt medlem)
  Bjarne Gren repræsenterer familien Gren i bestyrelsen jf. vedtægterne
  Suppleanter på valg er:
  Bjarne Kristensen (Modtager genvalg)
  Jacob Hejmdal Gren (Modtager genvalg)
 7. Valg af revisorer samt een revisorsuppleant
  På valg som revisorer:
  Lars Hansen
  Hans Peter Jørgensen
  Suppleant:
  Bent Jørgensen
 8. Eventuelt

 

Møllelaugets vedtægter kan ses her.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning af den sammenbragte og spændende buffet. Vin, snaps, øl og vand kan købes til rimelige priser.

 

Vindeby, den 31. januar 2023