VINDEBY MØLLELAUG

 

NYHEDSBREV fra Vindeby Møllelaug med løst og fast.

(Se også de "gamle nyheder", formandens beretning fra tidligere år.)

VINDEBY MØLLELAUG's GENERALFORSAMLING afholdes fredag den 3/3 2017 i Vindeby Gymnastikhus kl 18.00. Klik her for dagsorden.

 

BERETNING FOR ÅRET 2016

Sidste år fik møllen bevilliget 100.000 kr. fra Ellerhammerfonden til reparationer på møllen. Dette arbejde er i fuld gang. Der smøres og arbejdes på livet løs, men lige nu er der vinterpause. Brædder på omgangen blev skiftet til mølledagen, så det var trygt at komme ud og se den flotte og gode udsigt deroppe fra. Dermed kunne den også bruges til åben mølle og rundvisninger hen over sommeren.

Desværre er der en større fugtskade på broloftet. Noget der formegentlig har stået på længe, men som nu er blevet værre. Der er lavet nødreparationer og sikret, at der ikke kommer vand ind ved massivt regnvejr og storme. Der bliver arbejdet videre med vedligeholdelse af møllen og reparationer i 2017, når foråret og varmen kommer. Der er stadig meget, der skal laves og nok også flere fonde der skal søges, for at det kan lade sig gøre økonomisk, hvis ikke vi skal bruge af opsparede midler.

Bestyrelsen har ikke haft de store tiltag i det forgangne år, da flere af de tiltag vi tog sidste år, er ved at blive implementeret. Sidste år fik vi oprettet både Swipp og MobilePay, men i dag har vi droppet Swipp, efter anbefaling fra Jyske Bank. MobilePay er blevet brugt både til mølledagen, som tøndebidrag og til julemarkedet. Vores facebookside er også kommet godt oppe at køre og flere og flere følger os, og jeg håber, at det er med til at øge vores besøgende til vores arrangementer, og når vi har sommeråbent. Vi har i efteråret arbejdet på at lave en mappe, som gør det fremtidige arbejde med arrangementer lettere. Vi har også fået lavet huskelister til hvert arrangement, mail- og telefonlister på møllepassere og stabschefer. Det hele er nu opdateret og let tilgængeligt for alle i mappen. Huskeliste m.m. blev afprøvet til julemarkedet og det var nemt og hurtigt at planlægge hele arrangementet.

I 2016 har vi haft nogle velbesøgte arrangementer. På mølledagen havde vi nogle nye tiltag med bl.a. mølleløb, som var en slags skattejagt for børn og voksne/familier. Her kom børnene rundt på hele møllen og ved alle boder. På turen lærte de bl.a. noget om møllen, kirken og de forskellige maskiner fra tærskeselskabet. På mølledagen oplevede vi, at der især var mange besøgende ude på pladsen hos tærskeselskabet. Desværre så vi ikke så mange af disse gæster inde på møllen, som også resulterede i lav omsætning. Bestyrelsen har evalueret og vil arbejde videre med at få flere gæster ind på møllen i samarbejde med tærskeselskabet.

Vi havde en hyggelig, men noget våd mølletur til Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby i september. Det var ikke lige den dag, vi så det ellers lange, varme og flotte efterår.

Julemarkedet var en stor succes. Vi havde rigtig mange gæster og mange nye ansigter. Vi havde også en del nye stadeholdere. Alle stabschefer og møllepassere havde meget travlt hele dagen, hvor alting syede og boblede af julehygge i hele møllen. Dette resulterede også i en rekord omsætning. Vi er glade for, at vi dermed kan konkurrere med mange andre julemarkeder i omegnen.

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle frivillige på Vindeby Mølle, uden jeres indsats ville vi ikke kunne lave de arrangementer, som vi gør. Der bliver arbejdet hårdt i dagene op til, under arrangementerne og i dagene efter. Også resten af året, bliver der arbejdet for møllen både i forbindelse med vedligeholdelse, generalforsamling og når møllen holder åbent. Tusind tak for hjælpen. Jeg håber, at vi får et godt 2017 med masser af arbejde, men også socialt hygge, som møllen også er en stor del af.

Rie Ulrikke Nielsen