VINDEBY MØLLELAUG

 

NYHEDSBREV fra Vindeby Møllelaug med løst og fast.

(Se også de "gamle nyheder", formandens beretning fra tidligere år.)

VINDEBY MØLLELAUG's GENERALFORSAMLING afholdes fredag den 2/3 2018 i Vindeby Gymnastikhus kl 18.00. Klik her for dagsorden.

 

BERETNING FOR ÅRET 2017

Pengene fra Ellehammerfonden, som vi fik i 2016 er nu brugt. Der er blevet arbejdet flittigt på møllen i de varme måneder. Efterhånden er det forskellige arbejde på møllen ved at være færdigt, men der mangler stadig en del malerarbejde. Sidste år blev dele af omgangen skiftet, så det igen var sikkert at gå derude og se den skønne udsigt fra vores mølle. Efter nærmere eftersyn trænger brædderne på hele omgangen til at blive udskiftet. Møllelauget har i den forbindelse søgt grønpuljefonden og der er blevet bevilliget ca. 100.000 kr. til bl.a. dette arbejde. Der bliver nok en lille efterregning, som møllelauget selv skal betale. Vi er utroligt glade for de penge, vi får fra diverse fonde, uden de penge var det ikke muligt at reparere skaderne m.m. på møllen. Arbejdet med restaureringen fortsætter, når varmen og forårsmånederne for alvor kommer i 2018.

Bestyrelsen har internt ikke haft den store aktivitet i det forgangne år. Mange af arrangementerne kører rigtig godt og vi har derfor kun gjort nogle få tiltag. MobilePay kører rigtig godt til vores arrangementer og vi oplever, at det bliver brugt mere og mere og det er ikke længere et problem, hvis vores gæster kommer uden kontanter. Vi bliver jo efterhånden mere og mere et kontantløs samfund og her er MobilePay en fantastisk løsning, også for os.

Møllens facebookside er også velbesøgt i form af følgere. Specielt omkring vores arrangementer og når vi lægger noget op på siden, oplever vi en øget aktivitet. Til vores arrangementer oplever vi, at der kommer nye besøgende, som vi tror skyldes vores efterhånden gode udbredelse på facebook.

2017 bød igen på særdeles velbesøgte arrangementer.

Da vi på mølledagen i 2016 oplevede at vores gæster ikke rigtig kom fra pladsen og ind på møllen, hvor vi sælger grillpølser, æbleskiver, vafler, drikkevarer og har mølleløbet, besluttede bestyrelsen at få lavet 3 store skilte. Vi vil jo gerne have, at vores gæster kommer rundt på hele området. Skiltene var ikke helt billige, men er forhåbentlig en god investering på den lange bane. Skiltene er meget store og er lavet på whiteboard, hvor man kan skrive og ændre informationerne fra år til år. Vi oplevede også i 2017, at flere kom ind på møllen og bevægede sig mere rundt ved alle aktiviteter.

Desværre blev vores mølletur aflyst pga. manglende tilmeldinger. Vi må se, hvad 2018 kan byde på dette område.

Julemarkedet var igen meget velbesøgt. Det var lidt svært at få stadeholdere nok grundet konkurrence fra andre julemarkeder, men det lykkedes nogenlunde til sidst. Det syrede og boblede af julehygge og der duftede af gran, æbleskiver, gløgg og klejner i hele møllen og alle havde meget travlt. Dagen endte også med en rigtig god omsætning. Godt gået trods den svære konkurrence fra mange andre julemarkeder i omegnen.

Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle frivillige i Vindeby Møllelaug, uden jeres hjælp og indsats kunne vi ikke levere de arrangementer, vi gør. Det kræver stort arbejde i både dagene op til og i dagene efter et arrangement. Det arbejde sætter vi stor pris på. Vi vil også sige en stor tak for hjælpen resten af året og for hjælpen omkring restaureringen. Jeg håber, at 2018 bliver lige så succesfuldt som 2017.

Rie Ulrikke Nielsen